درباره مجموعه تی کالا

در اوایل دهه هشتاد، عدم مراجعه طولانی یک از مشتریان مجموعه ای که آن را مدیریت می کردم مرا بر آن داشت تا این موضوع را پیگیری نمایم. آن مشتری برایم بسیار ارزشمند بود و با توجه به تخصص ایشان در زمینه مارکتینگ و بازرگانی، حضورشان موجب گفتگوهایی مفید و افزایش انگیزه هایم در تجارت می گشت.‌‌‌ در بررسی هایم دریافتم که مشتری به علت تغییر برند مورد استفاده اش، به مجموعه ما مراجعه نمی نماید و این جرقه ای شد تا ایده ای بزرگ، ذهنم را درگیر خود کند. سوالهایی مانند: چگونه می توان موجب حضور همیشگی مشتری در مجموعه ای بود؟ و چگونه می توان مشتریان را افزایش داد؟ مکرر از ذهنم عبور می کرد. این دو سوال مهم، موجب گشت تا به " شبکه مشتریان" و "برآورده ساختن کلیه نیازمندیهای آن شبکه" بیاندیشم. برای آنکه بیشر بدانم و بتوانم این ایده را اجرایی نمایم؛ مطالعات گسترده ای را در این بخش شروع کردم. پیش نویس طرحی بزرگ آغاز شد و کسب و کارهای مختلفی را در یک بازه زمانی چهارساله تحلیل و بررسی نمودم. در آن روزها هنوز تجارت و مارکتینگ در فضای اینترنت ایران، رونق و رواجی نداشت. هلدینگ "رامونا" را با دپارتمانهای متنوعی ثبت نموده و کار را آغاز نمودیم. تا سال ۱۳۹۷ و در چند نوبت برای تحقق این هدف تلاشهایی را انجام دادیم اما به علت های گوناگونی که قطعا ریشه در ضعف های ما داشت؛ موفق به اجرا نشدیم. اینک با یارانی، گرد هم جمع شده و تیمی را ایجاد نموده ایم. تیمی که باید با شتابی چند برابر تلاش نموده و تاخیرهای بوجود آمده را جبران کند. در بخش بازرگانی، تبلیغات و فروش آنلاین دو برند تی آف و تی کالا در هلدینگ رامونا ایجاد شده و تلاش خواهد نمود تا در یک بازه زمانی مشخص، بخشی از نیازمندیهای شبکه مشتریان را برآورده سازد. امید آن داریم تا با رفتاری کاملا صادقانه و فعالیت هایی حرفه ای، حمایت و پشتیبانی مردم را بدست آورده و سهمی را در بازار هدف بدست آوریم. سهمی که، موجب دریافت خدمات، با کیفیتی بالاتر و خرید کالا با برندهایی معتبر و قیمتی نازلتر، برای شبکه مشتریان را، همراه داشته باشد. ما می توانیم با قرار گرفتن در مسیر نیازمندیهای شبکه مشتریان پلی به سمت آینده و گامی بسوی موفقیت برداریم.

علیرضا فلاحتکار
مدیر عامل هلدینگ رامونا
0